Instytucje i organizacje współpracujace z przedszkolem

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje placówka. W ostatnich latach szczególnie aktywnie współpracowaliśmy z:

 • Domem Dziennego Pobytu dla osób starszych – przygotowanie przez dzieci 5- letnie upominków dla osób starszych, samotnych spotkania zabawy.
 • Szkołą Podstawową nr 315 – realizacja programu współpracy, gdzie uwzględniono:
  • zwiedzanie szkoły,
  • udział dzieci w lekcjach „otwartych”,
  • spotkania podczas uroczystości np. konkursy, jasełka, teatrzyki.
 • Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – badania przesiewowe prowadzone przez logopedę, zajęcia otwarte dla nauczycieli, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Biblioteką Dziecięcą – nawiązanie stałej współpracy, organizowanie spotkań z okazji Dni Książki, organizowanie przez panie bibliotekarki zabaw edukacyjnych w cyklu „Bajkolandia”.
 • Muzeum Kupiectwa w Świdnicy – uczestniczenie dzieci w konkursach, oglądanie wystaw.
 • Nadleśnictwem w Burkatowie – wycieczki do lasu, spotkania z leśnikami, organizowanie pogadanek o treści ekologicznej, pozyskanie roślin do obsadzenia terenu przedszkola.
 • Telewizją „Tele-Raj” – prezentowanie naszych działań w informacjach lokalnych, np. przedstawienia, powitanie wiosny, itp.
 • „Region Fakty” i „Wiadomości Świdnickie” – informowanie o aktualnych ciekawych imprezach i umieszczanie notatek na ich temat.
 • Młodzieżowym Domem Kultury - uczestniczenie dzieci w konkursach, oglądanie wystaw, zachęcenie do rozwijania uzdolnień.
 • Policją, działem prewencji – pokazy dla dzieci, pogadanki.
 • Strażą Pożarną – zwiedzanie budynku straży, pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
 • Prowadzenie różnych zbiórek na rzecz potrzebujących dzieci.
 • Udział w konkursach, uroczystościach organizowanych na terenie miasta.
 • Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świdnicy.