Rozkład dnia

Przedszkole otwarte jest w godzinach:

od 6.00 do 17.00

grupa I „Puchatki”

grupa II „Kangurki”

grupa III ”Tygryski”

grupa IV ”Sowy”

7.30 - 15.30

6.00 - 16.00

6.30 - 16.30

8.00 - 17.00

 

Zbiórka dzieci rano w sali grupy II „Kangurki” (I piętro) do godzin pracy właściwej grupy.

Dzieci winny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Należy dziecko przyprowadzić do grupy i odebrać od nauczyciela poprzez zgłoszenie się u Niego.

Nie wolno wpuszczać dziecka do przedszkola samego lub pozostawić samego w szatni!!!

 

Odbiór:
grupa I schodzi o 15.30 do grupy IV
grupa II o 16.00 schodzi do grupy III, a następnie o 16.30 do grupy IV

 

6.00 - 8.15

·         przychodzenie dzieci do przedszkola,

·         zabawy indywidualne, w małych grupach proponowane przez nauczyciela i dzieci,

·         obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka,

·         praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka,

·         ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

8.15

·         czynności higieniczne,

·         śniadanie

9.00 - 11.15

·         zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela z zakresu rozwijania mowy i myślenia, wrażliwości estetycznej, muzycznej i sprawności fizycznej,

·         praca indywidualna lub zespołowa w rozwiązywaniu problemów edukacji przedszkolnej,

·         zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań,

·         spacery, wycieczki, gry i zabawy w parku i ogrodzie przedszkolnym

11.30

·         czynności higieniczne,

·         I danie obiadu - zupa,

·         podwieczorek

11.30 - 13.45

·         leżakowanie dzieci z grupy I,

·         zajęcia i zabawy wyciszające, relaksujące,

·         praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,

·         propozycje zadań dodatkowych dla dzieci

13.45

·         czynności higieniczne,

·         II danie obiadowe,

·         podwieczorek w przypadku pieczonych przez nas ciast, gofrów

14.15 - 17.00

·         kontynuacja zajęć kierowanych i inspirowanych przez nauczyciela,

·         praca indywidualna z dzieckiem,

·         udział dzieci w prostych pracach porządkowych na terenie grupy,

·         zagospodarowanie kącików tematycznych, gazetek,

·         zabawy samorzutne indywidualne i zespołowe,

·         utrwalenie zdobytych wiadomości,

·         w okresie wiosenno letnim i jesiennym zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym,

·         kontakty nauczyciela z rodzicami,

·         rozchodzenie się dzieci